Service

1. Administrasjon
2. Grunnservice
3. Valgfri service
4. Bokostnader

Så lite du ønsker... så mye du ønsker...

1. Administrasjon

Vår management kan hjelpe deg med de fleste oppgaver i forbindelse med din eiendom.

Grunnservice er hold til et minimum og kan ikke økes uten eiernes godkjennelse.

Ved å gjøre mesteparten av dette tilbudet frivillig gir vi eierne kontroll over kostnader.
 

Betal en gang ... ikke to ganger

I flesteparten av byggeprosjektene må eierne av leilighetene betale for vedlikehold av fellesareale og også egne gebyrer for management av eiendommen. Noen ganger til tredjepart firma.

I Seagarden Resort betaler di EN gang. Grunnservice dekker vedlikehold av fellesareale og ettersyn av alle eiendommer. 
 

 
Eindomsadministrasjon +