| За нас

  — Строителство

  — Консултантски услуги


  — Why Mekoa?

  — Покупка на имот

  — Новини

| България

| Контакт
Вашият партньор в България

Мекоа ООД предлага на своите клиенти консултантски услуги и мениджмънт на проекти свързани с инвестиции в недвижими имоти в България. Специализирайки се в средно-големи и големи проекти, фирмата е натрупала богат опит във всички дейности свързани с недвижимите имоти: проектиране, осъществяване на сделки и строителство. Ако търсите местен партньор, Мекоа може да ви предложи следните услуги:

 • Оценка на земи, анализ на инвестиционния потенциал.
 • Промяна на статута на земята.
 • Получаване на скица-виза.
 • Изготвяне на подробен устройствен план.
 • Проектиране на комплекси, включително и на инфраструктура: пътища, ВиК и ел. връзки.
 • Проектиране на комплекси и жилищни сгради.
 • Получаване на скица-виза и разрешително за строеж.
 • Организация на строителния процес.
 • Намиране на доставчици, договаряне на търговски отстъпки.
 • Получаване на разрешение за ползване (Акт 16) за сградите.
 • Оценка на имоти и анализ на данъчната последствия от оценката на имотите.
С доказан опит и с изградена мрежа от контакти, Мекоа може да ви предложи комплексни решения в областта на недвижимите имоти.